Zdravotné sestry pracujúce v neštátnych zdravotníckych zariadeniach považujú svoje finančné ohodnotenie a sociálne postavenie za neúnosné. Obavy z úpadku zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti nám nedovoľujú naďalej mlčať. V apríli tohto roku Regionálna komora stredných zdravotníckych pracovníkov (RK SZP) Košice I vyšla s výzvou, v ktorej poukazujeme na nespokojnosť sestier pracujúcich v neštátnych zariadeniach. Ich mzdy oproti mzdám sestier pracujúcich v štátnych zdravotníckych zariadeniach od roku 1995 stagnujú napriek tomu, že vykonávajú tú istú prácu. Takisto sa týmto kolegyniam upiera právo na vzdelávanie, ktoré je v našom povolaní povinnosťou. Sťažnosti neštátnych sestier sú aj na nedodržiavanie Zákonníka práce. Mnohé ambulancie pracujú bez zdravotnej sestry, čo môže viesť k ohrozeniu pacienta. Sestry sú zamestnané za minimálnu mzdu a na štvorhodinový pracovný úväzok, čo je v rozpore so zákonom č. 40 z roku 1997 o personálnom a materiálovom vybavení zdravotníckych zariadení. V súčasnosti sa kladie dôraz na preventívnu starostlivosť a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v primárnej sfére, čiže v ambulanciách. Tým sa minimalizuje drahá nemocničná liečebná a ošetrovateľská starostlivosť. Štatistiky dokazujú, že 1 Sk efektívne investovaná do prevencie, na ktorej sa zúčastňujú všetci zdravotnícki pracovníci, ušetrí 3 Sk vynaložené na akútnu liečbu a rôzne zdravotné komplikácie. Takúto starostlivosť môžu ľuďom poskytovať zdravotnícki pracovníci a sestry, ktorí sú na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň sú spoločensky, morálne, ale aj finančne docenení. Slovenská komora SZP má 68 regionálnych pobočiek po celom Slovensku. Oslovili sme v každom kraji jednu, ako príklad za región. Výzvu pod názvom Zabudlo sa na nás, podpísalo viac ako 1 500 sestier. Je to len zlomok z tých, ktoré pracujúcich v neštátnych ambulanciách za uvedených podmienok po celej republike. Mnohé sa zo strachu o svoju prácu boja zapojiť do akejkoľvek protestnej akcie a takisto sa boja zverejniť svoje základné platy, lebo sú viazané mlčanlivosťou pod hrozbou prepustenia. Napriek tomu RK SZP Košice I má k dispozícii podklady dokazujúce uvedené skutočnosti. Odbornosť sestier a ich finančné ohodnotenie je v súčasnosti degradované aj v štátnej sfére, a to v súvislosti so zákonom č. 313 z roku 2002, ktorého súčasťou je aj Katalóg príkladov pracovných činností, v ktorom sestry poskytujúce odbornú ambulantnú starostlivosť sú aj napriek dosiahnutému vyššiemu odbornému vzdelaniu zaraďované a aj preraďované do 6. platovej triedy a pracovníci so špecializáciou v 8. platovej triede, kde sa finančný rozdiel pohybuje od -1000 až po 2000 Sk. Sestry pracujúce na centrálnom prijímacom oddelení sú taktiež preraďované o triedu nižšie, aj keď si trúfame tvrdiť, že ich práca je totožná s prácou zdravotníckeho záchranára (8. platová trieda), a to nepretržite. Sestra pri lôžku pracujúca v trojzmennej prevádzke, do 3 rokov je zaradená do 6. platovej triedy, kde základný plat podľa platnej tabuľky je 7 940 Sk. Sestry so špecializáciami a diplomované všeobecné sestry nemajú uznané vzdelanie, pretože Katalóg príkladov pracovných činností prácu, ktorú vykonávajú, neuvádza. Sú zaraďované do nižších platových tried, ale ani v tých nie je uvedený druh ich náročnej činnosti. Staničné sestry už pri tvorbe minimálnych normatívov neboli zahrnuté do celkových počtov sestier, čo sa stalo návodom pre mnohých riaditeľov, ako ušetriť príplatky za riadenie. Pracovníci Ministerstva zdravotníctva SR v súčasnosti vytvárajú nový Katalóg príkladov pracovných činností, ktorý mal vstúpiť do platnosti 1. júla tohto roku, ale nestalo sa tak. Obávame sa, že naťahovanie času ocení len ministerstvo zdravotníctva, lebo ušetrí financie. Apelujeme preto na Ministerstvo zdravotníctvo SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rezortné komisie atď., ktorí majú slovenské zdravotníctvo v rukách, aby za všetkým nevideli len šetrenie peňazí na platoch a odmeňovaní. Konečným cieľom našich služieb je človek – pacient, ktorý má právo na čo najlepšiu a najodbornejšiu zdravotnú starostlivosť.